Tresoar 21-12-2016

VZ

Voor ons ligt het meerjarenplan en de begroting van Tresoar..
Tresoar, ..de spiegel van onze eeuwenoude Friese samenleving. En laat duidelijk zijn VZ.. ook de Partij Voor de Vrijheid ziet hier het nut en de noodzaak in. Wij zijn uiteraard voor het behoud van ons culturele erfgoed.

Echter zijn er onduidelijkheden en die roepen vragen op.

Er wordt feitelijk een structurele verhoging van € 100.000 gevraagd voor personeelskosten. Onderverdeeld in 2/3 voor de provincie en 1/3 voor het rijk. Respectievelijk € 65.000 van de provincie en € 35.000 van het rijk.

Op blz. 25 van de zienswijze meerjarenplan en begroting 2017 tot 2020 Tresoar... spreekt men voor 2017 m.b.t. personeelskosten over ruim € 3 miljoen ..om precies te zijn € 3.559.137. Vraag:..Hoe verhouden zich deze loonkosten?.. Dit tegen een totaal geraamde opbrengst van ruim € 7 miljoen om precies te zijn € 7.243.764 te vinden op blz. 24.

Het advies van GS aan PS, is in te stemmen met het meerjarenplan en begroting, maar niet in te stemmen met de extra structureel gevraagde €65.000, dit roept gelijk nog een vraag op. .. Hoe kun je nu gedeeltelijk met een begroting instemmen?.. Moet Tresoar dan gewoon niet zijn begroting aanpassen?..

Kan Tresoar zelf niet meer gelden genereren door bijv. entree te vragen voor het museum gedeelte. Tevens kan je denken aan af en toe exposities te houden,.. mbt bepaalde items en mensen meer nieuwsgierig maken,.. om hun te bezoeken. Dus niet alleen maar hulpeloos aan het financiële infuus van provincie en rijk te blijven plakken. Dat er gedigitaliseerd moet worden of zoals u wilt geconserveerd moet worden lijkt ons logisch, want dat impliceert dat je daarna klaar bent voor de toekomst. Terwijl je uiteindelijk wellicht kan besparen op personele kosten en je niet meer druk hoeft te maken over de hoge gemiddelde leeftijd van 48,3 jaar. Iets waar tresoar zich nu zorgen over maakt.

In de aanloop naar CH2018 moet er een nieuw paviljoen komen op het Oldehoofsterkerkhof waarin de oude geschriften bewaard dienen te worden.. waarom eigenlijk ..vraagt de PVV zich af, wat is er mis met de huidige huisvesting?

Bij navraag aan een provinciaal ambtenaar, blijkt dat in de ontwikkelingsfase de provincie eigenaar van het nieuwe paviljoen wordt. Echter wordt er daarna gezocht naar een andere partij, om eigenaar te worden.

Dit gebeurt dan na het feestje van KH2018. Vraag: ..wat als er geen andere partij wordt gevonden, die er geld in wil steken?..blijft de provincie dan eigenaar, met het risico om uiteindelijk voor alle kosten op te draaien?..

VZ.. Veel onduidelijkheden, geen transparantie en onnodige risico's ,..heeft de Partij Voor de Vrijheid ertoe doen besluiten nee te zeggen tegen zowel het meerjarenplan als tegen de structurele verhoging van € 65.000

Dankuwel

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden