Cees Riezebos

Vice Fractievoorzitter

Maak kennis met Cees

Ik ben Cees Riezebos, pensionado. En voor wie mij de afgelopen 4 jaar al wat heeft gevolgd, weet dat ik het niet echt rustiger aan ben gaan doen. Ik ben zeer actief in de watersport, Skûtsje varen is naast het bedrijven van politiek, mijn passie.

Rond 2008 heb ik mij aangemeld bij de Partij Voor de Vrijheid. Dit was niet zonder reden, ik maak mij grote zorgen omtrent het politieke klimaat in Europa en met name in Nederland. Daarbij vraag ik mijzelf wel eens af wat voor toekomst onze kleinkinderen tegemoet gaan. En ik denk dat ik niet de enige ben die ongerust is over de wijze waarop dit kabinet onze verworvenheden in sneltreinvaart afbreekt. Nederland “verloedert”, ook al vinden wij onszelf verdraagzaam en tolerant. En in plaats van de vele problemen aan te pakken, verhult men zich in wat wordt genoemd:  “politieke correctheid“.

De Partij Voor de Vrijheid stelt al meer dan tien jaar lang al die mistanden en problemen, die helaas steeds duidelijker zichtbaar worden, aan de kaak. Evenzo vaak wordt de PVV door linkse elite weggezet als populisten, terwijl wij dat niet zijn.  Wij zijn een volkspartij die jullie mening vertolkt.

Binnen de Friese Staten laten wij dan ook steeds weer ons kritisch geluid horen, vooral als het gaat om de klimaatwaanzin. De wind en zonne-energie en het strooien met (zuur) opgebracht belastinggeld, vaak besteed aan onzinnige projecten.

Kortom! Ik ben trots om uw stem te mogen vertegenwoordigen, en zal mij hiervoor de komende periode maximaal inzetten.

Inbreng Cees Riezebos

Tijdens de Provinciale Statenvergaderingen