Spreekteksten

Tresoar 21-12-2016

VZ

Voor ons ligt het meerjarenplan en de begroting van Tresoar..
Tresoar, ..de spiegel van onze eeuwenoude Friese samenleving. En laat duidelijk zijn VZ.. ook de Partij Voor de Vrijheid ziet hier het nut en de noodzaak in. Wij zijn uiteraard voor het behoud van ons culturele erfgoed.

Echter zijn er onduidelijkheden en die roepen vragen op.

Stop de kogel 23-11-2016

(voor het geval dat) Het advies van mevrouw Freriks, de second opinion van de landsadvocaat, de analyses van NautaDutilh en Bastmeijer, en de memories van toelichting van de staatssecretaris van EZ omtrent deze kwestie zeggen allen dat de vragen van het burgerinitiatief betrekking hebben op onderwerpen die niet behoren tot de bevoegdheden van PS.

Wet Natuurbescherming 23-11-2016

De vast te stellen Verordening Natuurbescherming borduurt voort op reeds bestaande regelgeving en is gedetailleerd uitgewerkt.

Gedetailleerd omdat er zelfs een algemene vrijstelling is voor educatieve bestudering van kikkerdril tot het helpen oversteken van padden tijdens de paddentrek.

Nu nog regelen dat de wegbeheerders ook iets doen aan afsluiting van de wegen op zulke momenten.

In de bossen van Beetsterzwaag, op het Fochteloerveen en op vele andere plekken in de provincie zijn vrijwilligers overigens goed bezig.

Laaggeletterdheid (Motie vreemd) 23-11-2016

Vz. Laat ik beginnen met te zeggen dat goed onderwijs door de PVV zeer belangrijk wordt gevonden. Het onderwijs zoals wij dat in Nederland kennen staat op een behoorlijk hoog niveau. Van ZMLK tot VWO onderwijs, met rugzakjes, onderwijs op maat, extra begeleiding, psychologische hulp, niks is te gek. Natuurlijk zijn er wel verbeter punten te noemen, zoals de matige aansluiting tussen TL en Havo onderwijs. Of de slechte aansluiting tussen MBO en HBO onderwijs. En zo valt er nog wel veel meer te verbeteren en dat moet ook zeker gebeuren.

Berap en begroting 2017

In de paragraaf 1.3 doet u een wijzigingsvoorstel om de "kosten afscheid CdK" te dekken uit het begrotingssaldo. Dit dure feestje van 70.000 was echter onvoorzien en had dus ook in de post onvoorzien in programma 10 kunnen staan.

Wij waarderen echter dat het expliciet in de berap terugkomt als post "kosten afscheid CdK", zodat het daarmee ook inzichtelijk wordt wat zo'n afscheid dan heeft gekost.

Windpark Hiddum Houw 26-10-2016

Vz.

Terwijl ieder weldenkend mens nu toch inmiddels wel snapt dat windenergie niet de toekomst heeft, dendert deze coalitie maar door.

Terwijl veel Friezen dat windmolenpark in het IJsselmeer helemaal niet willen, is de coalitie nu bezig met de voorbereidende maatregelen voor een tweede windpark in Hiddum Houw.

Zie hier deze startnotitie. En dat terwijl de bewoners daar in de regio destijds plechtig is toegezegd dat dit niet zou gebeuren. Hoezo een betrouwbare overheid?

O.V. 28-09-2016

Vz. Het OV is voor ons als PVV wel een provinciale kerntaak. We zijn van mening dat het OV provincie dekkend moet zijn. Je moet met redelijke verbindingen en wachttijden overal kunnen komen. En voor ons is het ook zeer belangrijk dat dit voor een redelijk tarief mogelijk is. Daarom denken wij dat het erg belangrijk is er voor te zorgen dat er bij de aanbesteding zoveel mogelijk vervoersbedrijven mee kunnen doen die voor een zo scherp mogelijk tarief kunnen inschrijven.

Breedband 29-06-2016

De PVV ziet breedband als een basale nutsvoorziening. We vinden dan ook dat de provincie het op zich moet nemen om er voor te zorgen dat ieder adres in Friesland voor zover dat nog niet het geval is, aangesloten wordt. Of dat nu linksom of rechtsom gebeurd maakt ons niet zoveel uit, als de te volgen route juridisch maar goed dicht getimmerd zit en er slim en scherp onderhandeld wordt.