Spreekteksten

Rapport Noordelijke Rekenkamer

Met het , op 24 februari 2016, vastgestelde rapport van de Noordelijke Rekenkamer onder het kopje “ Provinciaal Ruimtelijk Beleid “ : instrumenten en doorwerking... kan de Partij Voor de Vrijheid kort zijn.

SNN

Vz, When in Rome, do as the Romans. Met deze oude wijsheid in het achterhoofd zal ik mijn taalgebruik vandaag hier en daar een beetje aanpassen aan de SNN mores. Wie weet werkt het ook voor mij.

Vismigratierivier 20-04-2016

Vz.

Wij springen nu op de doordenderende trein van de VMR, maar ik wil ter overweging toch het volgende naar voren brengen:

Het IJsselmeer is altijd een zwaar bevist meer geweest.

Mij realiserend dat er ook andere vissen worden gevangen, maar dat paling wellicht het meest aansprekende voorbeeld is, het volgende:

In de jaren 50 van de vorige eeuw, dus 20 jaar na het sluiten van de dijk, bestond de vissersvloot in het IJsselmeer uit 800 bedrijven die samen 4000 ton paling vingen. Dat was in 2005 geslonken tot een schamele 200 ton.

Vaarweg Drachten 24-02-2016

Vz, bij ons heerst de indruk dat een meerderheid hier in de staten de mening is toegedaan dat de vaarweg naar Drachten moet worden aangepakt.

Wij denken dat variant 1 zal afvallen omdat deze niet voldoet aan alle voorwaarden zoals het ontlasten van het natuurgebied de oude venen en de beroeps en recreatievaart uit elkaar halen.

Variant 3c+ is erg duur vergeleken met de andere opties zonder daar echt voldoende voor terug te geven.

Blijft volgens ons over variant 2a of 2b.

Beleidsbrief Economie van de gastvrijheid.

VZ. ..Als we het over de toeristen industrie hebben, dan loopt Friesland sterk achter op de rest van Nederland. Van de 14 miljoen Internationale bezoekers wist Friesland er slechts 1,8 miljoen naar zich toe te trekken. En op een totale besteding van 10,2 miljard kon Friesland voor slechts 458 miljoen mee profiteren. Uit onderzoek blijkt dat Friesland op de negende plaats staat van de twaalf provisies als we spreken over overnachtingen. Een afname van 1,7% welke sterk afwijkt van de landelijke trend. Ook wat onze Waddeneilanden aangaat, deze weet niet hoger te scoren dan een zevende plaats volgens NIPO research. Terwijl ook ons kroonjuweel “ de watersport “ vergrijst.

Het rapport “economie van de gastvrijheid” spreekt over effect indicatoren

Marrekrite

VZ..voor ons ligt het verzoek van de Marrekrite, om in te stemmen en goed te keuren de ontwerpbegroting 2016 en de meerjarenbegroting 2017 -2019 .

Vz.. de Marrkrite geeft aan binnen hun beleidsprogramma in de toekomst flink te gaan bezuinigen op onderhoudskosten.

Hieromtrent zijn voor de toekomst concrete plannen gemaakt en waarvan ze zelf zeggen dat er daardoor geen financieel tekort zal ontstaan.. Nou Vz. .. Dat zijn woorden die er bij de partij van de vrijheid in gaan als “Gods woord in een ouderling” . Want de Marrekrite is toch een van de belangrijkste partners voor de uitvoering van de Provinciale doelstelling met betrekking tot recreatie en toerisme in onze mooie provincie.

UCF

VZ, wij staan behoorlijk dubbel in dit dossier.

Aan de ene kant willen we heel graag weer een universiteit in Fryslan. We hebben het zelfs als speerpunt in ons verkiezingsprogramma opgenomen.

Wat wij voor ogen hebben zou prachtig zijn voor het aanzien van Fryslan; prachtig ook voor de Friese jeugd die dicht bij huis kan gaan studeren; prachtig voor Leeuwarden en als het even meezit ook prachtig voor de Friese werkgelegenheid.

NOM

Vz. Het is bekend dat de PVV tegen overmatige overheidsbemoeienis is, en al helemaal zijn we er op tegen dat de overheid op de plek van de ondernemers gaat zitten. In het verleden is al veel te vaak gebleken dat daar ongelukken van komen. Echter in het geval van de NOM is die bemoeienis er al en kunnen de voor ons liggende plannen uiteindelijk een verbetering ten opzichte van de huidige situatie betekenen.