Nieuws


30-09-2022

Nieuwsflits september 2022

Na het zomerreces is deze maand het nieuwe politieke seizoen weer van start gegaan. Het nieuwe seizoen staat vooral in het teken van de komende Provinciale Statenverkiezingen van maart 2023. Ook als PVV Fryslân zijn wij druk bezig met het voorbereiden van onze campagne, zodat wij...

25-07-2022

Nieuwsflits juli 2022

Voor de Provinciale Statenvergadering van 13 juli jl. stond wederom de behandeling van het Deltaplan op het programma, dit naar aanleiding van een tweede vervolgonderzoek wat hiervoor is uitgevoerd...

30-06-2022

Nieuwsflits juni 2022

De afgelopen periode waren er in een relatief korte tijd twee Provinciale Statenvergaderingen, namelijk op 22 juni jl. en op 29 juni jl. Tijdens de vergadering van 22 juni stond onder meer de 1e bestuursrapportage op de agenda. De bestuursrapportage is een document van het college van Gedeputeerde Staten om tussentijds te rapporteren over wat de stand van zaken is van de plannen uit de lopende begroting. Dit gebeurt twee keer per jaar, in het voorjaar en in het najaar...

20-04-2022

Mondelinge vragen sociale en verkeersveiligheid

Als reactie op de vragen van PVV-statenlid Graansma gaf gedeputeerde Fokkens aan dat er eerst nog moet worden onderzocht in hoeverre sensoren van toegevoegde waarde zijn.
 
Is dat niet juist waar een proef/pilot bij de N358 voor kan dienen...
08-11-2021

Persbericht: de waarheid van de macht

De afgelopen jaren kregen we tijdens de rede van Fryslân steeds de absolute linkse waarheid over klimaat, duurzaamheid en circulariteit voorgeschoteld...

02-11-2021

Bijeenkomst PVV Groningen

Vrijdag 29 oktober jl. heeft PVV Groningen een bijeenkomst georganiseerd...

21-06-2021

Referendum over het Deltaplan voor het Noorden?

Afgelopen woensdag stond er een ‘algemene’ commissievergadering over het Deltaplan voor het Noorden op de agenda van de provincie. Deze vergadering had, als het aan PVV Fryslân had gelegen, geen doorgang hoeven vinden...
16-06-2021

Persbericht: Mei in sinnestek yn it tsjuster

Al geruime tijd komt op de agenda van Friese overheden de RES (Regionale Energie Strategie) langs. De goed ingepeperde trein van klimaatramponade, CO2-schuld, deugwoorden als “van onderop” en initiatieven uit “de mienskip”, lijken het refrein te zijn van een lied dat steeds valser gaat klinken...


Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden