Onze mensen

Statenleden:

Max Aardema

Fractievoorzitter

Harrie Graansma

Fractiesecretaris

Jeffrey Graansma

Statenlid

Beleidsmedewerkers:

Leonie Hummel

Beleidsmedewerker

Wouter Beijert

Beleidsmedewerker
Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden