Onze mensen

Statenleden:

Harrie Graansma

Fractievoorzitter

Jeffrey Graansma

Vice-fractievoorzitter

Commissieleden:

Menno de Vries

Commissielid

Martin de Jong

Commissielid

Beleidsmedewerkers:

Leonie Hummel

Beleidsmedewerker

Wouter Beijert

Beleidsmedewerker
Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden