Moties APB

Bij de onlangs gehouden Algemene Politieke Beschouwingen (APB) in de Tweede Kamer heeft de Partij voor de Vrijheid een aantal moties ingediend die moeten helpen om de verarmoeding van ons land en het totale verval van onze samenleving, te keren. Het was natuurlijk wel te verwachten dat de coalitieapparatsjik van het CDA, VVD, D66 en CU, tegen zouden stemmen. Laat u dus niet voor de gek houden met allerlei paaiende verhalen van deze partijen als ze de, door hun eigen al jaren aanhoudende waardeloze beleid, veroorzaakte ellende zogenaamd willen verzachten. Een triest dieptepunt van hypocrisie op dit vlak is wel de door het Friese CDA voorgestelde motie vreemd, om het door de energiecrisis lijdende MKB vanuit de provincie te ondersteunen. Nota bene een nagenoeg zelfde motie als die Geert Wilders indiende en die het CDA, samen met de rest van de plucheplakkers, in de tweede kamer heeft afgewezen.

Wij hebben hieronder een overzicht bijgevoegd van de betreffende landelijke PVV moties en het stemgedrag van alle partijen. Bedenk bovendien dat de bevoegdheid en het budget om deze problemen aan te pakken in Den Haag ligt en niet bij de provincies.

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden