Nieuws uit de fractie

Januari 2023

De eerste nieuwsflits van het nieuwe jaar, een jaar waarvan het eerste kwartaal vooral in het teken zal staan van de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart. In januari zijn wij als fractie vooral bezig geweest met de laatste voorbereidingen voor deze verkiezingen. We hebben onder meer onze kandidatenlijst definitief vastgesteld en bijvoorbeeld de uitwerking van ons verkiezingsprogramma afgerond. Inmiddels staat alles voor onze campagne online op:

www.pvvfryslan.com

Op onze website kunt u rustig ons gehele verkiezingsprogramma lezen, in zowel het Nederlands als het Fries, maar u kunt hier bijvoorbeeld ook onze kandidatenlijst vinden en de nodige actualiteiten. Op onze website en sociale media kanalen zullen wij u verder op de hoogte houden van onze campagneactiviteiten. Mocht u ideeën, suggesties en/of opmerkingen hebben over onze campagne of een ander onderwerp, dan kunt u altijd een berichtje sturen naar:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Januari stond verder in het teken van enkele commissievergaderingen en de maandelijkse Statenvergadering, deze vond plaats op 25 januari. Tijdens deze vergadering waren de twee belangrijkste agendapunten ‘burgerparticipatie in windpark Fryslân’ en de ‘beleidsbrief participatie’.

Het agendapunt ‘burgerparticipatie in windpark Fryslân’ ging over het voornemen van het college om de burger meer te betrekken en meer te laten profiteren bij en van windpark Fryslân. In eerste instantie was het voorstel dat dit zou moeten gebeuren door een obligatie-uitgifte. Op deze manier zouden burgers kunnen participeren in het windpark en daardoor financieel kunnen profiteren. Echter, het college komt na onderzoek hierop terug. De PVV steunt de gedachte dat een obligatie-uitgifte niet het juiste middel is om de burger bij het windpark te betrekken. Vooral omdat het een instrument is waar waarschijnlijk maar weinig burgers echt gebruik van zullen maken, onder meer vanwege de relatief hoge inleg. Het college wil nu gaan kijken naar alternatieven voor een obligatie-uitgifte, maar in het voorstel sorteert het college hier al op voor. Er wordt in het voorstel namelijk geopperd om de winsten bijvoorbeeld te gaan gebruiken voor duurzaamheidsinitiatieven voor de mienskip of voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed.

Als PVV fractie willen wij echter dat de winsten vanuit het windpark direct en volledig doorvloeien naar de burger, bijvoorbeeld door een verlaging en uiteindelijke afschaffing van de opcenten motorrijtuigenbelasting. Het geld moet niet gaan naar klimaat gerelateerde alternatieven waar de burger niets van merkt in zijn of haar portemonnee, noch in een ‘verbetering’ van het klimaat. Wij hebben daarom tegen dit voorstel gestemd.

Het andere agendapunt, de ‘beleidsbrief participatie’, ligt tot een zekere hoogte in het verlengde van de inhoudelijke discussie over het windpark. Deze beleidsbrief zou volgens het college een duidelijk perspectief en een concrete aanpak op het terrein van participatie moeten bieden. Als PVV maken wij ons al vele jaren sterk voor meer directe democratie en daardoor meer betrokkenheid van de burger bij het politieke besluitvormingsproces. Het is alleen jammer dat ondanks onze structurele oproepen hiertoe, de gevestigde partijen hier niet of nauwelijks iets concreet mee doen. Het blijft bij woorden en geen oprechte en daadwerkelijke daden, die tastbare veranderingen teweeg brengen naar een democratische vernieuwing. De beleidsbrief participatie hebben wij om deze redenen daarom met het nodige wantrouwen gelezen.

Maar elke kans op een grotere betrokkenheid en een grotere invloed van de burger bij de totstandkoming van beleid en de politiek in het algemeen, zullen wij steunen. Tijdens de Statenvergadering hebben wij daarom helder ons standpunt toegelicht en uiteindelijk vóór de beleidsbrief gestemd.

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden