Nieuws uit de fractie

Januari 2024

Nieuwe Krachten, Sterk Vertrouwen, en Ambitie voor 2024!

 

Beste lezers,

Het is met veel enthousiasme en positieve energie dat we het jaar 2024 verwelkomen! De PVV Fryslân Statenfractie wenst u allen een fijn, goed en bovenal gezond nieuw jaar toe.

Het afgelopen jaar zal de geschiedenisboeken ingaan als een buitengewoon succesvol jaar voor de PVV. Het absolute hoogtepunt was de overweldigende verkiezingswinst tijdens de Tweede Kamerverkiezingen, waardoor het politieke landschap een fundamentele verandering onderging. Met de PVV als veruit de grootste partij hopen we op een nieuw kabinet dat radicaal breekt met het jarenlange desastreuze beleid van de kabinetten Rutte.

In december beleefden wij een memorabele Statenvergadering, waarin onze gewaardeerde fractievoorzitter Max Aardema afscheid nam om zich in Den Haag in te zetten voor een krachtig PVV-geluid in de Tweede Kamer. Harrie Graansma heeft met verve het stokje overgenomen als nieuwe fractievoorzitter en vicevoorzitter van de Provinciale Staten. Met zijn jarenlange ervaring als Statenlid voor PVV Fryslân brengt Harrie niet alleen veel kennis en kunde, maar ook een frisse dynamiek.

Tijdens dezelfde vergadering verwelkomden we twee nieuwe gezichten: Jeffrey Graansma als nieuw Statenlid en Martin de Jong als nieuw commissielid. Beiden zijn geen onbekenden binnen de PVV en brengen een schat aan ervaring met zich mee.

Met deze verfrissende samenstelling kijken we als PVV Fryslân vol vertrouwen naar de toekomst.

In 2024 zullen wij ons onverminderd in blijven zetten voor een sterk PVV-geluid binnen de Friese Staten. Samen met u gaan we voor een jaar vol positieve veranderingen en successen!

Met strijdbare groet,

PVV Fryslân

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden