Nieuws uit de fractie

Juli 2023

Beste lezers, 

Het zomerreces is van start gegaan, maar voordat we de zon opzoeken, willen we jullie op de hoogte brengen van enkele laatste ontwikkelingen.

Op 28 juni, 12 juli en 19 juli vonden er nog drie Statenvergaderingen plaats. De meest belangrijke was die van 19 juli, waar het nieuwe bestuursakkoord werd besproken.

PVV Fryslân is tegen dit akkoord en tijdens de Statenvergadering hebben we duidelijk dit standpunt naar voren gebracht. Waarom? Omdat er in de praktijk niets verandert. De nieuwe coalitie van BBB, CDA, FNP en CU, blijft onder meer stug vasthouden aan het verschrikkelijke stikstofbeleid en ze vinden het bijvoorbeeld belangrijk om vluchtelingen vanuit 'solidariteit en naastenliefde' in Fryslân goed op te vangen. Dit vinden wij compleet absurd!

Het is vooral jammer dat een nieuwe partij als de BBB niet kiest voor de broodnodige verandering, maar juist gaat voor meer van hetzelfde desastreuze beleid.

Maar laten we ook positief nieuws delen: het kabinet is gevallen! PVV Fryslân is blij met dit nieuws. Na het reces staat ons wederom een drukke periode te wachten met de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. We hopen dat jullie massaal kiezen voor verandering en stemmen op de PVV!

Wij wensen jullie allemaal een geweldige zomer. Geniet ervan!

Met strijdlustige groeten,

PVV Fryslân

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden