Nieuwsflits

Juli 2022

Voor de Provinciale Statenvergadering van 13 juli jl. stond wederom de behandeling van het Deltaplan op het programma, dit naar aanleiding van een tweede vervolgonderzoek wat hiervoor is uitgevoerd.

Voor de PVV is het Deltaplan een megalomaan plan waarin vooral de problemen van de Randstad worden afgeschoven op het Noorden. Een plan met als gevolg de aantasting van de Friese identiteit en onze prachtige provincie. Het Deltaplan zal er namelijk voor zorgen dat Friesland moet inleveren op rust en ruimte door de ontwikkeling van extra nieuwe woningen, en door het mogelijk nieuwe spoortracé dat het landschap zal doorkruisen. Rust en ruimte zijn nu juist de onderscheidende kernkwaliteiten van Friesland en een belangrijke reden waarom Friezen de gelukkigste burgers zijn van Nederland.

De PVV is uiteraard voor het realiseren van betaalbare woningen voor de eigen Friese bevolking, en om de krapte op de Friese woningmarkt op te lossen. Echter, de extra woningen die vanuit het Deltaplan gebouwd zouden moeten worden, hebben dit niet als doel. Het doel van de te bouwen woningen uit het Deltaplan is namelijk extra woningen realiseren bovenop de woningen die al ingecalculeerd zijn voor de groei van de Friese bevolking. Deze extra woningen hebben daarom vooral als functie om de komst van Randstedelingen te faciliteren door onder meer de komst van de Lelylijn. Dit zal niet alleen een grote negatieve invloed hebben op het Friese landschap, maar bijvoorbeeld ook een waardestijgend effect hebben op de Friese woningmarkt waardoor het woningaanbod nog onbetaalbaarder wordt voor de Friese burger. Het vervolgonderzoek concludeert ook dat het Deltaplan een stijgend effect zal hebben op de kosten voor levensonderhoud voor vooral ouderen en laagopgeleiden. Voor de PVV zijn dit onaanvaardbare gevolgen.

Kortom het perspectief van- en voor de Friese burger en het belang van Friesland als provincie, is in het Deltaplan ondergeschikt gemaakt aan het belang van vooral de Randstad. Voor de PVV is dit een fundamenteel bezwaar waardoor wij het Deltaplan ook niet zullen steunen.

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden