Nieuwsflits

Oktober 2022

De Statenvergadering van 26 oktober jl. stond in het teken van de aanbesteding van de nieuwe busconcessie 2024-2034. Tijdens deze vergadering werd de nota van uitgangspunten voor deze aanbesteding behandeld, dit is de eerste stap in het traject naar een nieuwe busconcessie. Als PVV fractie hebben wij tegen deze nota gestemd, hiervoor zijn verschillende redenen.

Op de eerste plaats zorgt het continu efficiënter willen maken van het OV bij veel groepen voor een verslechterde mobiliteit, een ontwikkeling die al enige jaren gaande is door het beleid van het huidige college. Dit heeft als gevolg meer vervoersarmoede onder de Friese burgers, met uiteindelijk minder kansen op zelfontplooiing. Het is de taak van de provincie om dit juist te voorkomen en te zorgen voor voldoende beschikbaar en laagdrempelig OV. Dit was een gemiste kans in de nota, de uitgangspunten in de nota leiden namelijk tot een nog verdere versobering van het OV op vooral het platteland. Volledige toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid door het laag houden van de ritprijzen en het creëren van een volledig inclusief aanbod, moeten altijd het streven zijn. Maar dit kwam helaas niet tot uitdrukking in de nota.

Voor de PVV ligt de oplossing in het creëren van een gezonde mobiliteitsmix via een concessie met niet één partij, waar het college in de nota naar streeft, maar met meerdere vervoerspartijen. Op deze manier kan namelijk concurrerender en met meer maatwerk invulling worden gegeven aan de reisbehoeften van de Friese burger en tegen lagere reiskosten. Het uitgangspunt hierbij is dat het OV in de landelijke gebieden nooit onder mag doen voor de hoofdlijnen, de reiziger moet tenslotte overal laagdrempelig van A naar B kunnen reizen.

Naast het ontbreken van deze punten werd in de nota sterk de focus gelegd op plannen voor de zogenaamde verduurzaming van het OV. Bijvoorbeeld door de aanschaf van dure zero-emissie bussen, plannen die wat de PVV fractie betreft op zijn minst in de ijskast moeten worden geplaatst. Het geld wat hiermee gedurende de nieuwe concessie kan worden bespaart, kan gebruikt worden voor de dienstverlening op het platteland en ter voorkoming van de verdere verschraling van het OV in het geheel.

Het OV is er wat de PVV betreft simpelweg niet om alleen winst te maken; het OV dient vooral een maatschappelijk doel om alles en iedereen bereikbaar te houden. Alles tezamen leiden de uitgangspunten in de nota uiteindelijk niet tot dit doel, als PVV fractie hebben wij daarom besloten om tegen de nota te stemmen.

Naast de reguliere (Staten)vergaderingen is de PVV fractie op dit moment ook druk bezig met het opstellen van het verkiezingsprogramma en met het samenstellen van de kandidatenlijst voor de komende Provinciale Statenverkiezingen in maart volgend jaar. Binnenkort worden allebei bekend gemaakt. Wij houden u op de hoogte!

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden