Persbericht 08-11-2021

Hieronder een tekst die zoals we gewend zijn tevergeefs als ingezonden stuk is aangeboden bij de Leeuwarder Courant en bij het Friesch Dagblad.

De waarheid van de macht

De afgelopen jaren kregen we tijdens de rede van Fryslân steeds de absolute linkse waarheid over klimaat, duurzaamheid en circulariteit voorgeschoteld.

Mijn verwachting was dat we deze keer als voortzetting van die lijn in de Staten zouden worden getrakteerd op de blijde boodschap over Woke en de noodzaak van bekering tot deze nieuwe religie.

Echter, niets was minder waar: mevrouw rabijn Tamarah Benima, die dit jaar de rede voordroeg, heeft een prachtige duiding gegeven aan de gevaren en paradox die onvermijdelijk met subjectieve en objectieve waarheid en macht samengaan.

Mevrouw Benima waarschuwt voor een totalitaire staat. Ze ziet net als de PVV, overduidelijke aanwijzingen dat het die kant steeds meer opgaat. Ze ziet het gevaar van de nieuwe intolerante religie genaamd 'Woke'. Ze herkent, waarschijnlijk getriggerd door haar joodse achtergrond, in de gebeurtenissen zoals die de afgelopen 1,5 jaar rond Corona hebben plaatsgevonden, een analogie met de gang van zaken in Duitsland in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. Hoewel haar vergelijking gechargeerd en buiten proporties is, was haar interpretatie van gevaar dat sluipend binnenkomt en zeker in het begin argeloos wordt omarmd, plausibel. Ze benoemt een glijdende schaal van gevaar. Het is in ieder geval haar oprechte waarheid en het recht om dat te verkondigen heeft ze. Het mag naar mijn mening in geen geval zo zijn dat zij, of haar - verder excellente verhaal - hierdoor ‘gecanceld’ wordt.

Politiek burgemeester Buma zag klaarblijkelijk dat zijn waarheid én zijn partijgenoten, te kort gedaan werden en noemde het stuitend. Inmiddels leeft de behoefte ook bij door Woke geïnspireerde linkse deugmensen in de Friese Staten, onder aanvoering van de PvdA, om hún misnoegen kenbaar te maken. Onbedoeld bevestigen ze daarmee het gelijk van het belangrijkste deel van mevrouw Benima haar betoog, namelijk dat het bepalen van de waarheid in de praktijk geclaimd wordt door hen die het voor het zeggen hebben. Voor eenieder die geïnteresseerd is, raad ik aan om de rede integraal te lezen, zodat u zonder een tik op de vingers te riskeren zelf uw waarheid kunt vaststellen.

 

Harrie Graansma

Statenlid PVV Fryslân,

Fractievoorzitter PVV Achtkarspelen.

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden