Persbericht 16-06-2021

Onderstaand persbericht is aan verschillende kranten aangeboden om te plaatsen. Echter, al deze kranten hebben ervoor gekozen dit stuk links te laten liggen (of rechts, het is maar net hoe je het bekijkt) wat in de ogen van de PVV wederom aantoont hoe er wordt omgegaan met kritische geluiden.

In het persbericht wordt verwezen naar de quick scan van de Groene Rekenkamer. Deze quick scan kunt u hier lezen.

Mei in sinnestek yn it tsjuster

Al geruime tijd komt op de agenda van Friese overheden de RES (Regionale Energie Strategie) langs. De goed ingepeperde trein van klimaatramponade, CO2-schuld, deugwoorden als “van onderop” en initiatieven uit “de mienskip”, lijken het refrein te zijn van een lied dat steeds valser gaat klinken.

Op veel beleidsterreinen schuren de eenzijdige oplossingen als windturbines en zonneparken al met de “van onderop” gefinancierde energie-initiatieven. In het buitenland noemen ze dit corruptie, hier heet het duurzaam beleid. En natuurlijk is het als samenleving lastig om deze, enerzijds door subsidies aantrekkelijk gemaakte en anderzijds door angst en opgewekt schuldgevoel gecreëerde druk te weerstaan. Zeker als je niet getooid bent met bèta kennis, kennis over het energiesysteem, en bent opgevoed in een politiek aanpassingsproces. Niet kritisch denken, maar “go with the flow” is de norm. Niet wat je zegt is belangrijk, maar wie het zegt.

Zo worden vragen die gesteld worden over gevolgen voor de uiteindelijke kosten voor de burger of de doelmatigheid van de maatregelen tegen de achtergrond van het gestelde probleem (of het nu de landelijke RES-opdracht is of de achterliggende klimaatdoelstelling), simpelweg genegeerd. De ultieme vraag die een volksvertegenwoordiger zou moeten stellen wordt bestuurlijk terzijde geschoven. U kunt nu raden waarom.

Wij hebben als provinciale fracties van FVD en PVV wel een idee wat het voor de burger gaat betekenen. Maar als iedereen het een non-issue vindt, moet je jezelf achter je oor krabben: zien we het te zwart? Om die reden hebben we een onafhankelijk extern bureau gevraagd om de RES Fryslân tegen het licht te houden. Het bevestigt jammer genoeg wat we al dachten: de energiekosten voor de Friese burger gaan verdubbelen en leveringszekerheid komt in gevaar.

Maar ook dan is er weinig interesse voor de materie. De LC vindt het “te weinig betekenis hebben” om er iets over te schrijven. Ook daar is de eigen functie gereduceerd tot meezingen, hoe vals het lied ook wordt.

Voor de Fries die gezond verstand en eigen oordeelsvorming nog als het hoogste “sustainable goal” hanteert, die niet afzakt in dit festival van misleiding en massapsychose, maar zich veelzijdig wil voeden met inzichten, staat het rapport op de website van PVV en FVD Fryslân.

Als het licht uitgaat kun je je afvragen of dat komt door een gebrek aan elektriciteit of een gebrek aan verstand. Het is maar wat je duister noemt.


Durk Dijkstra, Statenlid Forum voor Democratie.

Harrie Graansma, Statenlid Partij voor de Vrijheid

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden