Persbericht 25-02-2020

PVV Fryslân wil opheldering over zoutzuuruitstoot REC Harlingen

De PVV heeft vragen gesteld over de zoutzuuruitstoot van de Reststoffenenergiecentrale (REC) Harlingen. Eind mei 2019 floot de Raad van State (RvS) de REC en de provincie terug, nadat bekend werd dat de afvaloven teveel zoutzuur uitstootte dan dat de vergunning toeliet. Het oordeel van de RvS kwam tot stand nadat ‘Stichting Afvaloven Nee’ in een eerder stadium al aan de bel had getrokken. In reactie op de uitspraak van RvS stelde gedeputeerde Hoogland dat de REC Harlingen voor 1 januari 2020 de tijd kreeg om de uitstoot van zoutzuur te verminderen. Tot op heden heeft het college van Gedeputeerde Staten nog geen duidelijkheid verschaft  over de zoutzuuruitstoot van de REC Harlingen. Naar aanleiding hiervan heeft de PVV-fractie een aantal schriftelijke vragen gesteld over de huidige stand van zaken.

Volgens fractievoorzitter Max Aardema komen de vragen niet zomaar uit de lucht vallen, omdat recentelijk de REC nog een weekend lang stillag vanwege een ketellek. Bij de stilleg-procedure van de centrale werden hogere gehaltes verontreinigde stoffen gemeten. Volgens de Omrin was er door de “gunstige” zuidoostelijke wind sprake van een beperkte overlast voor de directe omgeving. “De storing en de verklaring van de Omrin bewijst maar eens weer dat er met een nog meer kritischer oog gekeken moet worden naar de uitstoot van de afvaloven”, aldus Aardema.

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden