Speerpunten 2019-2023

 • Wij doen niet mee aan de klimaat-hysterie.
 • Meer directe democratie; raadpleging bevolking op belangrijke onderwerpen.
 • Geen windmolen- en zonneparken.
 • Zuinig zijn op de natuur.
 • Stimuleren betaalbare recreatie, versterking recreatiesector.
 • Gerichte oplossingen voor doelgroepen; ouderen, studenten en jeugd.
 • Oplossen knelpunten Friese water-, spoor- en wegennet.
 • Iedereen de mogelijkheid bieden op snel internet.
 • Opcenten motorrijtuigenbelasting blijvend laag, nog liever: afschaffen.
 • Cultureel historisch erfgoed in stand houden.
 • Stimuleren economie en werkgelegenheid.
 • Minder islam.
 • Minder regels en lasten voor ondernemers.
 • Verbod op plezierjagen.
 • Kleinere overheid.

Wilt u ons verkiezingsprogramma lezen?
Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden