Verkiezingsprogramma 2019-2023

Met volle overtuiging presenteren wij u ons verkiezingsprogramma: Fryslân Earst.

Hieronder kunt u per onderwerp bekijken waar de Friese PVV naar streeft de huidige Statenperiode.

Of als u het volledige verkiezingsprogramma in een pdf-bestand wilt lezen:
Benieuwd naar de kandidatenlijst van de afgelopen Provinciale Statenverkiezing 2019? Klik hier

Klimaathysterie en energietransitie

Democratie

Omgeving

Economie

Bestuur en veiligheid

Verkeer en vervoer

Water

Toerisme en recreatie

Sociaal beleid en zorg

Cultuur, taal en onderwijs

Ruimte en wonen

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden