Speerpunten

  • Meer directe democratie door o.a. referenda en digitale raadpleging
  • Gerichte oplossingen voor kwetsbaren in de samenleving
  • Wij doen niet mee aan de klimaat-hysterie
  • Geen windmolenparken en zonneparken
  • Minder islam en een volledige immigratiestop
  • Geen Deltaplan voor het Noorden
  • Het tegengaan van de woke-dictatuur
  • Cultureel historisch erfgoed van Fryslân in stand houden
  • Verlagen opcenten motorrijtuigenbelasting en uiteindelijk afschaffen
  • Stimuleren betaalbare recreatie en versterking recreatiesector

Wilt u ons verkiezingsprogramma lezen?

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden