Deltaplan voor het Noorden

Referendum over het Deltaplan voor het Noorden?

Afgelopen woensdag (16-06-2021) stond er een ‘algemene’ commissievergadering over het Deltaplan voor het Noorden op de agenda van de provincie. Deze vergadering had, als het aan PVV Fryslân had gelegen, geen doorgang hoeven vinden, omdat de gang van zaken rondom dit Deltaplan en de daarbij behorende commissievergadering een zeer schimmig proces is. Voor het hele verhaal, zie afbeelding.
Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden